Rubrika: Aktuality

Informace a aktuální změny

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.  OSVČ je umožněno podat tiskopis bez sankcí až do 18. září 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za […]

Číst dál

Počínaje přehledem za kalendářní měsíc červen 2020, který zaměstnavatelé mají povinnost předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě od 1. do 20. července 2020, lze podání přehledu o výši pojistného učinit pouze jedním  způsobem.  Zaměstnavatelé tak musí učinit jen v elektronické podobě, a to zasláním na elektronickou adresu nebo do datové schránky určené orgánem sociálního zabezpečení ve formě datové […]

Číst dál

Další novinkou je i snížení sankcí či zvýšení minimální hranice pro vznik penále a úroků z prodlení. Novela daňového řádu, která změny zavádí, již vyšla ve Sbírce zákonů ČR a nabude účinnosti 1. ledna 2021. Elektronicky půjde přiznání podat později Novela daňového řádu, která zavádí zálohy na DPH nebo legislativně ukotvuje online finanční úřad, přináší i změny u termínů pro podání […]

Číst dál

Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).     Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.     Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. […]

Číst dál
Přejít k navigační liště