Ceník služeb

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

SlužbaCena
Měsíční paušál neplátce DPH
50 položek
700,- Kč
Položka = účetní zápis v deníku 20,-Kč
Měsíční paušál plátce DPH měsíční
50 položek
od 1000,- Kč
Měsíční paušál plátce DPH čtvrtletní
50 položek
od 1500,- Kč

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SlužbaCena
Měsíční paušál – neplátce DPH
50 položek
1.500,- Kč
Položka = účetní zápis v deníku25,- Kč
Měsíční paušál plátce DPH měsíční
50 položek
2000,- Kč
Měsíční paušál plátce DPH čtvrtletní
50 položek
2500,- Kč

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

SlužbaCena
Konzultace350,- Kč / hodina
Rekonstrukce učetnictvíindividuálně
Zastupování na úřadech + jízdné400,- Kč / hodina
Účtování středisekpříplatek 10%
Účtování činnostípříplatek 10%
Účtování zakázek příplatek 10%

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

SlužbaCena
Daň z příjmu právnických osob+přílohy3500,- Kč
Daň z příjmu pouze ze zaměstnání400,- Kč
Daň z příjmu fyzických osob – paušály1500,- Kč
Daň z příjmu FO – skutečné výdaje2500,- Kč
Silniční daň500,- Kč (za 1-3 auta)
Přehledy pro ZP a OSSZ599,- Kč
Odklad daňového přiznání právnických osob přes daňového poradce 1700,- Kč
Odklad daňového přiznání fyzických osob přes daňového poradce 1300,- Kč

PERSONALISTIKA A MZDY

SlužbaCena
Zavedení zaměstnance – přihl. OSSZ, ZP, odhlášky200,- Kč/ 1 zam.
Zpracování mzdy, odvody, výpl. lístky, příkazy150 – 200,-/zam.
Vyúčtování daně z příjmů ze záv. činnosti 1x ročně1 000,- Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou 1x ročně800,- Kč
Obsluha datové schránky 299,- Kč

Výsledná cena za poskytnuté účetní služby je individuální. Vychází ze skutečné pracnosti a množství dodaných podkladů.