Účetní služby

Účetnictví a daně jsou dnes pro každou podnikající společnost nebo fyzickou osobu známými pojmy a rovněž nezbytnou součástí jejich podnikání. Garantuji Vám profesionální služby v komplexním zpracování účetnictví, včetně vyhotovení daňových přiznání, vedení personalistiky a mezd.

Využitím služeb vedení účetnictví šetříte finanční prostředky. Nevytváříte pracovní místo v kanceláři, nevybavujete nábytkem, PC softwarem. Sleduji za Vás změny zákonů, legislativy, užívám svůj aktuální software, kancelářskou techniku, účastním se pravidelně školení.

Mám sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti auditorů, daňových poradců a samostatných účetních.

Přistupuji individuálně ke každému klientovi, malému živnostníkovi i velké společnosti. Kvalitní práce, zabezpečení Vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.

Těším se na spolupráci a ráda Vám pomohu zajistit zdravé fungování Vaší firmy.

ÚČETNICTVÍ

Každé podnikání je specifické, proto volím individuální přístup, na základě Vašich požadavků. Prvním krokem je zavedení klienta do účetního systému a nastavení jeho základním údajů. Poté si určíme osnovu požadovaných výstupních informací (např. měsíční nákladovost, ziskovost, pohledávky po splatnosti,závazky po splatnosti apod.)
Vedení účetnictví a jeho zpracování Vám zajistím dle aktuálních zákonných norem. Doklady si mohu převzít v sídle vaší společnosti, případně provozovně. Rovněž Vám nabízím zpracování účetnictví v členění dle středisek, případně zakázek.

Nabízím komplexní zpracování účetnictví nebo daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví):

ÚČETNICTVÍ

Každé podnikání je specifické, proto volím individuální přístup, na základě Vašich požadavků. Prvním krokem je zavedení klienta do účetního systému a nastavení jeho základním údajů. Poté si určíme osnovu požadovaných výstupních informací (např. měsíční nákladovost, ziskovost, pohledávky po splatnosti,závazky po splatnosti apod.)
Vedení účetnictví a jeho zpracování Vám zajistím dle aktuálních zákonných norem. Doklady si mohu převzít v sídle vaší společnosti, případně provozovně. Rovněž Vám nabízím zpracování účetnictví v členění dle středisek, případně zakázek.

Nabízím komplexní zpracování účetnictví nebo daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví):

– zaúčtování přijatých a vydaných faktur popř. zálohových faktur (v české a zahraniční měně, z EU a z jiných zemí)
– zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů (v české a zahraniční měně)
– zaúčtování závazkových a pohledávkových dokladů
– zaúčtování interních dokladů (zápočtů, mezd, apod.)
– vedení a evidence majetku (hmotného, nehmotného, leasing.) včetně majetku do 40. tis. – DHM
– účtování odpisů majetku
– vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
– navedení příkazů k úhradě
– zasílání přehledů stavu závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
– zastupování klienta před úřady na základě plné moci (FÚ, sociální správou a zdrav.pojišťovnami)
– poradenství – účetní, daňové
– příprava a zastupování při kontrolách (FÚ, sociální správou a zdrav.pojišťovnami)
– sestavení účetní závěrky
– zakládání Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a povinné Přílohy k DPPO do Sbírky listin v OR

PERSONALISTIKA A MZDY

Nabízím Vám vedení personální agendy zaměstnanců a kompletní zpracování a výpočet mezd malých a středních firem.

 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • zákonné úrazové pojištění
 • výplatní pásky
 • příkazy k úhradě (mzdy, daň z příjmů – zálohová, srážková, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech
 • správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění, prohlášení poplatníka, ostatní
 • účast při kontrolách zdravotních pojišťoven a OSSZ
 • vyplňování zápočtových listů, průměrný výdělek pro ÚP, sociální odbor apod., exekuce a ostatní srážky ze mzdy

Měsíční zpracování mezd může většinou probíhat pouze v elektronické podobě – zašlete e-mailem výkazy práce – a vypracované mzdy s veškerými náležitostmi obdržíte stejnou cestou.