Účetní služby

Účetnictví a daně jsou dnes pro každou podnikající společnost nebo fyzickou osobu známými pojmy a rovněž nezbytnou součástí jejich podnikání. Garantuji Vám profesionální služby v komplexním zpracování účetnictví, včetně vyhotovení podkladů k daňovým přiznáním, vedení personalistiky a mezd.

Využitím služeb vedení účetnictví šetříte finanční prostředky. Nevytváříte pracovní místo v kanceláři, nevybavujete nábytkem, PC softwarem. Sleduji za Vás změny zákonů, legislativy, užívám svůj aktuální software, kancelářskou techniku, účastním se pravidelně školení.

Mám sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti samostatných účetních.

Přistupuji individuálně ke každému klientovi, malému živnostníkovi i velké společnosti. Kvalitní práce, zabezpečení Vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.

Těším se na spolupráci a ráda Vám pomohu zajistit zdravé fungování Vaší firmy.

Nabízím komplexní zpracování účetnictví nebo daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví):

ÚČETNICTVÍ

Každé podnikání je specifické, proto volím individuální přístup, na základě Vašich požadavků. Prvním krokem je zavedení klienta do účetního systému a nastavení jeho základním údajů. Poté si určíme osnovu požadovaných výstupních informací (např. měsíční nákladovost, ziskovost, pohledávky po splatnosti,závazky po splatnosti apod.)
Vedení účetnictví a jeho zpracování Vám zajistím dle aktuálních zákonných norem. Doklady si mohu převzít v sídle vaší společnosti, případně provozovně nebo mi je dodáte vy. Rovněž Vám nabízím zpracování účetnictví v členění dle středisek, případně zakázek.

Nabízím komplexní zpracování účetnictví nebo daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví):

– zaúčtování přijatých a vydaných faktur popř. zálohových faktur (v české a zahraniční měně, z EU a z jiných zemí)
– zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů (v české a zahraniční měně)
– zaúčtování závazkových a pohledávkových dokladů
– zaúčtování interních dokladů (zápočtů, mezd, apod.)
– vedení a evidence majetku (hmotného, nehmotného, leasing.) včetně drobného majetku do 40. tis. – DHM
– účtování odpisů majetku
– vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
– navedení příkazů k úhradě
– zasílání přehledů stavu závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
– zastupování klienta před úřady na základě plné moci (FÚ, sociální správou a zdrav.pojišťovnami)
– poradenství – účetní, daňové
– příprava a zastupování při kontrolách (FÚ, sociální správou a zdrav.pojišťovnami)
– sestavení účetní závěrky
– zakládání Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a povinné Přílohy k DPPO

PERSONALISTIKA A MZDY

Nabízím Vám vedení personální agendy zaměstnanců a kompletní zpracování a výpočet mezd malých a středních firem.

 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • zákonné úrazové pojištění
 • výplatní pásky
 • příkazy k úhradě (mzdy, daň z příjmů – zálohová, srážková, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech
 • správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění, prohlášení poplatníka, ostatní
 • účast při kontrolách zdravotních pojišťoven a OSSZ
 • vyplňování zápočtových listů, průměrný výdělek pro ÚP, sociální odbor apod., exekuce a ostatní srážky ze mzdy

Měsíční zpracování mezd může většinou probíhat pouze v elektronické podobě – zašlete e-mailem výkazy práce – a vypracované mzdy s veškerými náležitostmi obdržíte stejnou cestou.