Účetní služby
Rozsah mých služeb


Daňová evidence a účetnictví pro živnostníky a firmy

Fyzické i právnické osoby


 • peněžní deník
 • pokladní kniha (i v cizí měně)

  • kniha bankovních výpisů (i v cizí měně)

 • kniha faktur přijatých i vystavených

 • pohledávky

 • závazky

 • vedení evidence majetku
 • tiskové sestavy: přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy

 • seznam odběratelů i dodavatelů

  Vedení účetnictví pro neziskové organizace - spolky

  Kompletní vedení účetnictví 

  • Sestavení výkazů

  • Příprava podkladů pro zpracování přiznávání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů

  • Vyúčtování dotací, grantů a jiných příspěvků, včetně auditu

  • Vyúčtování veřejné sbírky

  • Digitalizace a uložení potřebných dokumentů k archivaci na příslušném rejstříku

  • Zavedení vnitropodnikových účetních směrnic

  • Příprava podkladů pro výroční zprávu

  • Předkládání hospodářských výsledků správní a dozorčí radě

  Mzdové účetnictví

  • kompletní zpracování mezd

  • registraci organizace na Správě sociálního zabezpečení

  • registraci organizace u Zdravotní pojišťovny

  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců organizace

  • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Správu sociálního zabezpečení

  • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Zdravotní pojišťovny

  • zpracování a doručení ročních přehledů na Finanční úřady

  • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu fyzických osob

  • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmů

  • zpracování a doručení hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

  • měsíční zpracování mezd zahrnuje (po předložení podkladů pro zpracování - přehled nepřítomností, odpracovaných hodin a výše hrubé mzdy)

  Ovládám program Premiér Systém a ekonomický systém Pohoda