Hledáte novou účetní? Jsem pro Vás to správné řešení.
pro fyzické osoby, právnické osoby

Účetnictví a daňová evidence pro OSVČ, firmy i spolky


kompletní zpracování a vedení účetnictví

vedení hlavní knihy a knih analytických účtů

agenda přijatých a vydaných faktur

vedení knih pohledávek a závazků

sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury

vedení evidence dlouhodobého majetku

sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky

sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňovýc dokladů k DPH

zpracování kontrolního hlíšení, přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti, kontrolní hlášení

sledování výše obratu pro účely zákona o DPH

zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)