Kvalifikované a kvalitní
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Profesionální přístup a Vaše spokojenost jsou mojí hlavní prioritou. Výsledkem mojí práce je spokojený zákazník, který přenechal veškerou starost o své daně a účetnictví mě. Nabízíme Vám správně a bezchybně vedené účetnictví v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.

Účetnictví pro podnikatele i neziskové organizace

kompletní zpracování a vedení účetnictví

zaúčtování převzatých účetních dokladů

zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi

vedení hlavní knihy a knih analytických účtů

agenda přijatých a vydaných faktur

vedení knih pohledávek a závazků

sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury

vedení evidence dlouhodobého majetku

vedení skladové evidence

sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky

sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňovýc dokladů k DPH

zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti, kontrolní hlášení

sledování výše obratu pro účely zákona o DPH

zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)

tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta

tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih